با تشکر از علاقه مندی شما برای شرکت در نمایشگاه مجازی تولیدات صنعتی استان اردبیل

لطفا در صورت تمایل برای ثبت نام با شماره تلفن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، واحد نمایشگاه مجازی تماس بگیرید و یا بصورت حضوری به سازمان مراجعه نمایید.