نمایشگاه مجازی تولیدات صنعتی استان اردبیل

Ardabil Province's Virtual Fair Of Industrial Products

جستجو
394
گوهر دانه مغان
logo
سهامی کشت وصنعت ودامپروری مغان (کارخانه خوراک دامی)
logo
سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
412
کشت آفرینان دشت مغان
404
آرازپاک مغان
395
تعاونی خشک کنی ذرت و سویا ممتاز مغان ارس
393
ذرت بذری یوسف بدخشان و محرمی بهاری
392
ذرت بذری یوسف بدخشان و محرمی بهاری
384
کشت و صنعت ذرت سبز مغان
383
ذرت خشک کنی و بوجاری آذر مغان
381
ادوات کشاورزی شکور معصومی جهانگیرلو
380
ادوات کشاورزی خان اوغلان اسمند کور عباسلو
378
تارو پود درخشنده
377
ذرت خشک کنی نگین دانه مغان
375
تعاونی میلاد بذر مغان
374
برگزیدگان بذر مغان
348
سیوی گندم جمشید باوفا
326
بسته بندی سیب زمینی محمد فتح زاده
317
تعاونی تولید روستای پیراقوم
311
سیب زمینی محرمعلی تقی زاده پیراقوم
412
کشت آفرینان دشت مغان
logo
سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
380
ادوات کشاورزی خان اوغلان اسمند کور عباسلو
264
آرتا گندم سبلان
logo
سهامی کشت وصنعت ودامپروری مغان (کارخانه خوراک دامی)
185
بسته بندی سیب زمینی کریم و محمد رضا زائری
393
ذرت بذری یوسف بدخشان و محرمی بهاری
383
ذرت خشک کنی و بوجاری آذر مغان
326
بسته بندی سیب زمینی محمد فتح زاده
404
آرازپاک مغان
348
سیوی گندم جمشید باوفا
375
تعاونی میلاد بذر مغان
377
ذرت خشک کنی نگین دانه مغان
384
کشت و صنعت ذرت سبز مغان
392
ذرت بذری یوسف بدخشان و محرمی بهاری
395
تعاونی خشک کنی ذرت و سویا ممتاز مغان ارس
394
گوهر دانه مغان
317
تعاونی تولید روستای پیراقوم
311
سیب زمینی محرمعلی تقی زاده پیراقوم
378
تارو پود درخشنده

آدرس ما: اردبیل- خیایان مطهری - مجتمع ادارات
کدپستی: 5613943383- تلفن:3323905-045
نمابر: 33234078-045

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان صنعت، معدن وتجارت محفوظ می باشد