نمایشگاه مجازی تولیدات صنعتی استان اردبیل

Ardabil Province's Virtual Fair Of Industrial Products

جستجو
394
گوهر دانه مغان
logo
سهامی کشت وصنعت ودامپروری مغان (کارخانه خوراک دامی)
logo
سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
412
کشت آفرینان دشت مغان
404
آرازپاک مغان
395
تعاونی خشک کنی ذرت و سویا ممتاز مغان ارس
393
ذرت بذری یوسف بدخشان و محرمی بهاری
392
ذرت بذری یوسف بدخشان و محرمی بهاری
384
کشت و صنعت ذرت سبز مغان
383
ذرت خشک کنی و بوجاری آذر مغان
381
ادوات کشاورزی شکور معصومی جهانگیرلو
380
ادوات کشاورزی خان اوغلان اسمند کور عباسلو
378
تارو پود درخشنده
377
ذرت خشک کنی نگین دانه مغان
375
تعاونی میلاد بذر مغان
374
برگزیدگان بذر مغان
348
سیوی گندم جمشید باوفا
326
بسته بندی سیب زمینی محمد فتح زاده
317
تعاونی تولید روستای پیراقوم
311
سیب زمینی محرمعلی تقی زاده پیراقوم
logo
سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
393
ذرت بذری یوسف بدخشان و محرمی بهاری
383
ذرت خشک کنی و بوجاری آذر مغان
380
ادوات کشاورزی خان اوغلان اسمند کور عباسلو
logo
سهامی کشت وصنعت ودامپروری مغان (کارخانه خوراک دامی)
105
آرتا جوجه سبلان
381
ادوات کشاورزی شکور معصومی جهانگیرلو
392
ذرت بذری یوسف بدخشان و محرمی بهاری
185
بسته بندی سیب زمینی کریم و محمد رضا زائری
395
تعاونی خشک کنی ذرت و سویا ممتاز مغان ارس
348
سیوی گندم جمشید باوفا
311
سیب زمینی محرمعلی تقی زاده پیراقوم
384
کشت و صنعت ذرت سبز مغان
375
تعاونی میلاد بذر مغان
394
گوهر دانه مغان
404
آرازپاک مغان
326
بسته بندی سیب زمینی محمد فتح زاده
264
آرتا گندم سبلان
250
کشت و صنعت زراعی و دامپروری آرتا کشت
378
تارو پود درخشنده

آدرس ما: اردبیل- خیایان مطهری - مجتمع ادارات
کدپستی: 5613943383- تلفن:3323905-045
نمابر: 33234078-045

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان صنعت، معدن وتجارت محفوظ می باشد