اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

آزار پاک مغان

نام مدیرعامل

حبیب نصیرپور

شماره تماس مدیر عامل

09141516120

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32717301

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-32726414-32717432

آدرس ها

شهر:

پارس آباد

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 7 جاده فیروز آباد

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

ذرت

توضیحات درباره محصول:

تولید ذرت خشک

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت در سال 1385 تأسیس گردیده و در این زمینه فعالیت می کند