اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

محمد فتح زاده

نام مدیرعامل

محمد فتح زاده

شماره تماس مدیر عامل

09141512426

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33630621

شماره فاکس:

045-33630622

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 14 جاده خلخال روستای تپراقلو

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

بسته بندی سیب زمینی

توضیحات درباره محصول:

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات: