اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تعاونی تولید روستای پیراقوم

نام مدیرعامل

جبرائیل طریقی

شماره تماس مدیر عامل

09144540585

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33663464

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-33931333

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

روستای پیراقوم

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

غلات

توضیحات درباره محصول:

تولید گندم، جو، علوفه
Hm200006@yahoo.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5649143111

توضیحات:

شرکت تعاونی تولید پیراقوم درسال 1389 با سرمایه اولیه حدود 7 میلیون تومان تأسیس شد اعضای شرکت در حدود 400 نفر بوده که علاوه براعضاءتعاونی با مشارک روستاهای همجوار به تولید در بخش غلات از قبیل گندم و جوو علوفه فعالیت دارد که محصولات تولیدی پس از بوجاری به کشاورزان استان عرضه میشود