اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

یوسف بدخشان و محرمی بهاری

نام مدیرعامل

یوسف بدخشان و محرمی بهاری

شماره تماس مدیر عامل

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-32571016

آدرس ها

شهر:

پارس آباد

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی پارس آبادکیلومتر10 میدان صنعت

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

ذرت بذری

توضیحات درباره محصول:

تولید بذری، سورتوم، اسپیدفید

آدرس رایانامه:

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات: