اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

جمشید باوفا

نام مدیرعامل

جمشید باوفا

شماره تماس مدیر عامل

09141513425

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

مشگین شهر

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر4 روستای قره دوش

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

سیلوی گندم

توضیحات درباره محصول:

نگهداری گندم
jamshidbavafa@yahoo.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5661178989

توضیحات:

این شرکت در سال1388 تأسیس گردیده ظرفیت سیلوهای این شرکت 20000 تن می باشد