اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

کشت آفرینان دشت مغان

نام مدیرعامل

احمد هاشمی احمدی

شماره تماس مدیر عامل

09121277407

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

021-66069757

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

پارس آباد

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 18 داخل کشت و صنعت مغان

آدرس دفتر مرکزی:

کود

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

کود

توضیحات درباره محصول:

تولید کود گوگردی گرانول
info@keshtafarinan.com

آدرس وب سایت:

www.keshtafarinan.com

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت در سال 1387 تأسیس گردیده باتولید کود طبیعی حذف کودهای شیمیایی و استفاده کمتر از سموم شیمیایی عمل می کند.
فضولات دامی تولیدی دام کشت و صنعت مغان که به آلودگی محیط زیست منجر می شود بوسیله نیروی متخصص و دستگاههای تولید کود این شرکت به کود آلی تبدیل و در جهت حفظ میحط زیست می باشد