اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تعاونی چاپ روز اردبیل

نام مدیرعامل

علی داور پناه

شماره تماس مدیر عامل

09147092848

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33521648

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

خیابان باکری مابین قنادی حاجی عرب و اداره کل آموزش و پرورش

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

چاپ افست روز

توضیحات درباره محصول:

در خصوص چاپ، نشریات، کتاب و...
Rooz.davarpanah58@gmail.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت در سال 1378 تأسیس و اولین چاپ دوورقی افست استان اردبیل را راه اندازی نمود