اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

شرکت بازرگانی چاپ صنعت اصولی

نام مدیرعامل

بابا اصولی

شماره تماس مدیر عامل

09141511186

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33238922

شماره فاکس:

045-33231044

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

میدان ججین جنب مسجد ججین پلاک 18

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

لیتوگرافی و چاپ

توضیحات درباره محصول:

طراحی –فیلم زینگ –چاپ و نشر
ardabilscanner@gmail.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5619774313

توضیحات:

در سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرده ابتدا با نام شرکت چاپ صنعت فعالیت می کرده (اردبیل اسکنر) و در سال 1386 به نام شرکت بازرگانی چاپ صنعت اصولی تغییرنام یافته است . با اشتغال زایی 5 نفر توانایی چاپ انواع پوستر، لیبل و کلیه کارهای چاپی در سطح استان را دارا می باشد