اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

اکسیژن نصر

نام مدیرعامل

پیمان بدافشان

شماره تماس مدیر عامل

09143527947

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33870600-2

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33870603

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 6 جاده آستارا

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

اکسیژن-نیتروژن بصورت گازو مایع

توضیحات درباره محصول:

تولید اکسیژن طبی و صنعتی
Asgari_nasr@yahoo.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5617134345

توضیحات:

این شرکت در سال 1375 تأسیس گردیده با اشتغال زایی به طور مستقیم 30 نفر و غیر مستقیم 50 خانوار اولین تولید کننده گاز اکسیژن و نیتروژن در شمال غرب کشور می باشد.
این شرکت نمایندگی انحصاری گاز نیرواکسید (گازهای بیهوشی)را دارا می باشند.