اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

صمد عباسی تقی دیزجی

نام مدیرعامل

صمد عباسی تقی دیزجی

شماره تماس مدیر عامل

09141519517

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33352660

شماره فاکس:

045-33350807

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 15 جاده آبیگلو سه راهی مرنی

آدرس دفتر مرکزی:

دروازه مشگین ایزوگام عباسی

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

ایزوگام

توضیحات درباره محصول:

تولید حفاظ بام

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5615843393

توضیحات:

این شرکت درسال 1391تأسیس گردیده و به تولید ایزوگام پرداخته است همامنون با تشتغال زایی 6 نفر افراد متخصص به صورت مستقیم به تولید ایزوگام می پردازد .