اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

حاتم جلیل وند

نام مدیرعامل

حاتم جلیل وند

شماره تماس مدیر عامل

09143522432

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32526682

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

مشگین شهر

آدرس کارخانه یا کارگاه:

جاده قدیم اردبیل جنب نگین بتن

آدرس دفتر مرکزی:

خیابان آیت الله مشگینی جنب اداره پست

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

سبد میوه

توضیحات درباره محصول:

تولید انواع سبد میوه

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات: