اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

شرکت رنگ و رزین پیروزی

نام مدیرعامل

اصغر پور فرج

شماره تماس مدیر عامل

09120413653

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33873690-1

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-33873691

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی 2 ناحیه جهاد کشاورزی

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

انواع رنگ های ساختمانی و صنعتی

توضیحات درباره محصول:

Safir.paint2075@gmail.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5618188966

توضیحات: