اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

فن آوری زیستی رازی

نام مدیرعامل

فرخ میرزا نمدی

شماره تماس مدیر عامل

045-33873160

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی 2 قطعات 374 و 394 سرو1

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

الکل اتیلیک ، الکل طبی، خمیر مایع

توضیحات درباره محصول:

آدرس وب سایت:

brco@bk.ru

کدپستی:

توضیحات:

شرکت انتقال دانش فنی و خدمات پژوهشی و تولید و انتقال محصولات بیوتکنولوژی دارویی، غذایی و محیط زیست را از سال 1385 آغاز نموده است