اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

حسن دهقانی خلجی

نام مدیرعامل

حسن دهقانی خلجی

شماره تماس مدیر عامل

09141518844

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33873659

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33873660

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

نمین

آدرس کارخانه یا کارگاه:

ناحیه نوجه ده قطعه 26

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

فیلم شرینگ

توضیحات درباره محصول:

برای بسته بندی مواد غذایی
dehghanplast@yahoo.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5618188953

توضیحات:

این کارگاه در سال 1388 تأسیس گردیده و در سال 1389 پروانه بهره برداری خود را اخذ نموده و به تولید فیلم و شرینگ برای بسته بندی محصولات واحدهای صنعتی پرداخته است