اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

نادر اسمعیل زاده

نام مدیرعامل

نادر اسمعیل زاده

شماره تماس مدیر عامل

09141517319

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32228880

شماره تماس دفتر مرکزی:

09141517349

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

مشگین شهر

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی قطعه 15

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

محصولات پلاستیکی

توضیحات درباره محصول:

تولید سبد میوه

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت در سال 1390 تأسیس گردیده