اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

بنیان مرصوص دامون

نام مدیرعامل

مرضیه براتی

شماره تماس مدیر عامل

09127990842

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33258307

شماره تماس دفتر مرکزی:

021-88303090
045-33258307

شماره فاکس:

045-33258207

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

میدان یحیوی مرکز رشد و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

آدرس دفتر مرکزی:

تهران خیابان طالقانی روبروی بیمارستان 503 ارتش نبش کوچه طالبیان پلاک 1 طبقه ششم

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

دستگاه پالس اکسیمتری

توضیحات درباره محصول:

جهت اندازه گیری درصد اشباع اکسیژن خون و ضربان قلب
Damoon.noori@gmail.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5613941316

توضیحات:

تأسیس : 1393 در قالب شرکت دانش بنیان
در زمینه تولید و طراحی دستگاههای تجهیزات پزشکی با سیستم دانشجویی
این شرکت در جهت تولید و طراحی نیازمندیهای کشور و با هدف تولید داخلی و به کارگیری متخصصین داخلی تأسیس شده و در حال حاضر 5 دستگاه در حال طراحی می باشد.