اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تعاونی سبلان زیست فناوری مهر اردبیل

نام مدیرعامل

موسی زارع

شماره تماس مدیر عامل

09145959055

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

آدرس دفتر مرکزی:

اردبیل روستای آرالی بزرگ

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

نهال و پایه های رویشی کشت بافتی

توضیحات درباره محصول:

تولید نهال و پایه های رویشی با استفاده از روش کشت بافت
mossazarei@yahoo.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5649114647

توضیحات:

این شرکت در سال 1393 باهدف تولید پایه های رویشی درختان به روش کشت بافت تأسیس گردیده