اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تعاونی مهر آزمون اردبیل

نام مدیرعامل

دکتر عزیز افسر

شماره تماس مدیر عامل

09144519541

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33361866

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کمربندی شهدا مابین میدان جهاد و دروازه مشگین شهر خیابان دامپزشکی آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی مهر

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

کیت تشخیص سریع

توضیحات درباره محصول:

تشخیص بیماری کیست هیداتید
Vet.lab_mehr@yahoo.com

آدرس وب سایت:

Vet:lab_meh.ir

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت در سال 1391 تأسیس گردیده از توانمندی های این مجموعه: تولید محصولات بیولوژی، دانش بیولوژی (زیست فناوری)در دامپزشکی، تهیه و بسته بندی داروهای گیاهی در زمینه دامپزشکی، تحقیقات در زمینه بیماری های ویروسی ومیکروبی دام و طیور با روش های استاندارد (بیوتکنولوژی(pcr)، تشخیص باقیمانده های دارویی و شیمیایی