اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تعاونی پیام علوی

نام مدیرعامل

حسین جهانگیر پیشه

شماره تماس مدیر عامل

09101101150

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33331493

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33256804

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

خیابان ساحلی خیابان منزوی بن بست حیدری پلاک 48 زیرزمین

آدرس دفتر مرکزی:

چهارراه امام ساختمان مروارید سبلان طبقه 2 واحد 9

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

کیت های آزمایشگاهی

توضیحات درباره محصول:

کیت های کاربردی در پروژه های تحقیقاتی بیو تکنولوژی
jahangirpisheh@gmail.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5613793793

توضیحات:

شرکت تعاونی پیام علوی با اساسنامه آمیزش فرهنگی در سال 1382 تأسیس واز سال1393 با تغییر اساسنامه به شرکت تحقیقات در زمینه بیوتکنولوژی تغییریافت که از همان سال با مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیل همکاری میکند