اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

سامان زیست انرژی

نام مدیرعامل

فرزاد ناصری

شماره تماس مدیر عامل

09149889207

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33626687

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک رازی کوچه صبای 2 پلاک 98

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

ادوات کشاورزی

توضیحات درباره محصول:

ساخت ادوات نوین کشاورزی و تحقیقات کشاورزی
Fnm.1367@yahoo.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5619796497

توضیحات:

این شرکت در سال 1394 تأسیس گردیده استفاده از تمامی تحقیقات انجام پذیرفته در زمینه سازی محصولات و تولیدات کشاورزی به عنوان گسترش آینده شرکت مدنظر است دستگاه کود پاش پشتی با منبع انسانی و سایر دستگاههای کارآمد و نوین کشاو.رزی هدف حال حاضر شرکت است