اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

پویش تصویر سلامت

نام مدیرعامل

علی محمدیان دردی

شماره تماس مدیر عامل

09149526183

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33258307

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33257207

شماره فاکس:

045-33257207

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

میدان یحیوی مرکز رشد و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

آدرس دفتر مرکزی:

میدان یحیوی مرکز رشد و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

دستگاه گلاید اسکوپ

توضیحات درباره محصول:

در لوله گذاری بر تراشه بیمار
Damoon.noori@gmail.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5613941316

توضیحات:

این شرکت در سال 1394 در زمینه تولید و طراحی دستگاههای تخصص بیهوشی شروع به فعالیت نموده
و به مدیر عاملی دکتر علی مهدیان اردی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با تیم مجرب در زمینه طراحی و تولید نیازمندی های تجهیزات بیهوشی فعالیت داشته و در حال حاضر 3 دستگاه در حال طراحی و تولید می باشد.