اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تعاونی 860 تولید آرد مشگین شهر

نام مدیرعامل

امین عطایی

شماره تماس مدیر عامل

09143541305

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32531741

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-32538574

آدرس ها

شهر:

مشگین شهر

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 3 جاده اهر

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

آرد

توضیحات درباره محصول:

تولید آرد گندم

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5663117595

توضیحات:

این شرکت در سال1380 تأسیس و اقدام به تولید آرد و سبوس نموده