اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

قند آرتا کیمیا

نام مدیرعامل

حسن نیازی میرک

شماره تماس مدیر عامل

09143529133

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

33873785-6

شماره تماس دفتر مرکزی:

33873785

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

اردبیل شهرک صنعتی 2 خیابان سرو 3 قطعه 379

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

قند

توضیحات درباره محصول:

تولید قند کله و خرده

آدرس رایانامه:

Artakimiaa@gmail.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5661814741

توضیحات:

درسال 1390 تاسیس گردیدو درسال 1392 به بهره برداری رسیده است ودو سال است که فعالیت مستمر دارداین شرکت در ابتدای فعالیت خود با ظرفیت روزانه سه تن شروع کرده است و اکنون تولیدات خود را به روزانه 12 تن رسانده است که در نظر دارد با دو شیفته کردن فعالیت این کارخانه تولید خود را به 25 تن در روز برساند