اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

کشت و صنعت ودامپروری مغان کارخانه قند مغان

نام مدیرعامل

سیامک شریفی

شماره تماس مدیر عامل

09144542430

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32753464

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-32753340-1

شماره فاکس:

045-32753185

آدرس ها

شهر:

پارس آباد

آدرس کارخانه یا کارگاه:

مغان ناحیه کشت و صنعت

آدرس دفتر مرکزی:

پارس اباد اداره مرکزی شرکت کشت وصنعت مغان

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

شکر سفید

توضیحات درباره محصول:

محصول حاصل از چغندر قند پس از طی فرآیند های لازم
Mailco2005@yahoo.com

آدرس وب سایت:

www.moghanind.com

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت در سال 1383 تأسیس گردیده محصولات اصلی واحدکارخانه قند:شکر سفید محصول اصلی ومحصولات فرعی تفاله تر و خشک و ملاس با ظرفیت اسمی 5000 تن