اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تایماز سلولز آذران

نام مدیرعامل

نگار فتحی ساقصلو

شماره تماس مدیر عامل

09141511908

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33634182

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33619062

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی 1 خیابان دهم

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

نوشابه

توضیحات درباره محصول:

تولید نوشابه

آدرس رایانامه:

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5618415619

توضیحات: