اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

آرزو مدنی

نام مدیرعامل

آرزو مدنی

شماره تماس مدیر عامل

09141973884

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی 1 قطعه کارآفرینان قطعه 19

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

درب های ضد سرقت

توضیحات درباره محصول:

تولید انواع درب های ضد سرقت
Bulant3003@gmail.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5618414569

توضیحات:

این شرکت در سال 1386 تأسیس گردیده و قبل از آن در ترکیه در زمینه تولید درب های ضد سرقت فعالیت داشته است.