اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

غلامرضا محمد پور باقری

نام مدیرعامل

غلامرضا محمد پور باقری

شماره تماس مدیر عامل

09143526796

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32450342-2

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-32450344

آدرس ها

شهر:

خلخال

آدرس کارخانه یا کارگاه:

جاده اسالم شهرک صنعتی خیابان شمشاد 2واحد 11

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

صنایع دستی چوبی

توضیحات درباره محصول:

تولید انواع میزهای تزئینی و نازک کاری چوب
Vira.wood.co@gmail.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5681734385

توضیحات: