اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

مغان پارس کیمیا

نام مدیرعامل

حسن حاجی زاده

شماره تماس مدیر عامل

09149868272

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

32639686

شماره تماس دفتر مرکزی:

88059524

شماره فاکس:

88059525

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی گرمی قطعات 9 و 10

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

Wpc

توضیحات درباره محصول:

درب –پروفیل چهار چوب –قرنیز

آدرس رایانامه:

آدرس وب سایت:

www.azargapu.ir

کدپستی:

1435815113

توضیحات: