اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تولیدی صنعتی سحر خودرو

نام مدیرعامل

کاظم قربان دوست

شماره تماس مدیر عامل

0912113413

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33645453

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-33645976

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی فاز1خیابان دهم قطعه 87

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

مونتاژ کامل موتور سیکلت-بدنه قطعات و بدنه موتور سیکلت

توضیحات درباره محصول:

تولید انواع موتور سیکلت و قطعات موتور سیکلت

آدرس رایانامه:

saharkhodro@yahoo.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5618415588

توضیحات:

در سال1381 تاسیس گردیدو به تولید قطعات با کیفیت خودرو و
موتور سیکلت پرداخته است