اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

قربان بی صبری ارشادی

نام مدیرعامل

قربان بی صبری ارشادی

شماره تماس مدیر عامل

09143510893

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33355553

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33362155-54

شماره فاکس:

045-33362154

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

نرسیده به شام اسبی

آدرس دفتر مرکزی:

میدان قیام خیابان انقلاب نبش کوچه چراغعلی

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

بدنه و موتور خودرو

توضیحات درباره محصول:

تولید و بازسازی –انواع محصولات... خودرو

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5614663658

توضیحات:

این شرکت درسال 1390 تأسیس گردیده وکارهای انجام شده به شرح زیر می باشد.
راه اندازی خودروهای که تصادف شدید داشته که این هم به نفع مشتری بوده و با کیفیت عالی کار صورت گرفته است ودر آینده هم با وارد کردن دستگاههایی که با تکنولوژی روز همراه هستند سعی در بهبود خدمات این شرکت داریم .