اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

یونس معینی

نام مدیرعامل

یونس معینی

شماره تماس مدیر عامل

09141511489

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33649328

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33649328

شماره فاکس:

045-33645952

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی 1 خیابان 3 روبروی شادی پلاستیک

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

دستگاه لبنیاتی

توضیحات درباره محصول:

ساخت وتولیددستگاههای برودتی(سرمازا)و مخازن استیل

آدرس رایانامه:

Masoud.moeini.023.gmail.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5618415183
توضیحات: