اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

دارو برگ شرق

نام مدیرعامل

احمد راشت

شماره تماس مدیر عامل

09121571151

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32943011

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-32943011

آدرس ها

شهر:

کوثر

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی قطعه 18 و 27 شرکت دارو رگ شرق

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

داروهای گیاهی و محصولات آرایشی بهداشتی

توضیحات درباره محصول:

تولید داروهای گیاهی و محصولات آرایشی بهداشتی
Shahriari.67@gmail.com

آدرس وب سایت:

Darubarg.sme.ir

کدپستی:

5685148135

توضیحات: