اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

حسن نقی زاده

نام مدیرعامل

نقی زاده

شماره تماس مدیر عامل

09143510883

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33719027

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33719027

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر3 جاده تبریز –کارگاه صنایع آسیا

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

تولید انواع اتاق های کمپرسی

توضیحات درباره محصول:

تولید اتاق های کمپرسی و برش کاری خم کاری ورق های فلزی

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات:

در سال 1363 تاسیس گردیده به تولید انواع اتاق های کمپرسی و تراشکاری فلزات می پردازد