اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

اکبر نوری گرمه چشمه

نام مدیرعامل

اکبر نوری گرمه چشمه

شماره تماس مدیر عامل

09143510397

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33617598

شماره فاکس:

045-13-33641212

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی 1واحد کارگاهی قطعه 10

آدرس دفتر مرکزی:

میدان بعثت جنب بانک ملی ایران آلومینیوم میلاد

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

درب و پنجره آلومینیومی

توضیحات درباره محصول:

تولید پنجره های دوجداره آلومینیومی وupc

آدرس رایانامه:<

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت از تاریخ 85 به بهره برداری رسیده و از این تاریخ فعال بوده و تولیدات این شرکت مورد رضایت مشتریان واقع گردیده است