اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

برش ورق اکبر امیدی

نام مدیرعامل

اکبر امیدی

شماره تماس مدیر عامل

09141516067

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32751924

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-32751925

آدرس ها

شهر:

پارس آباد

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی قطعه 62 خیابان صنعت 6

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

برش ورق آهنی و نبش

توضیحات درباره محصول:

تولید محصولات مورد استفاده سازه های فلزی

آدرس رایانامه:

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5695133143

توضیحات:

این شرکت در سال 1389 تأسیس گردیده است.