اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

تریلر سازان سبلان

نام مدیرعامل

محمد مشمولی

شماره تماس مدیر عامل

09143512977

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33814982

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 4 جاده آستارا نبش زیر گذر سلطان آباد

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

کاربری های پشت کامیون

توضیحات درباره محصول:

تولید انواع تریلر و نیمه تریلر

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت در سال1385با هدف تولید انواع تریلرها ونیمه تریلر های واردات پشت کامیون تأسیس و به طراحی انواع تریلی ها آن اقدام گردید این شرکت عضو انجمن کاربری سازان ایران می باشد