اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

مسعود آزادی پیر ایوانلو

نام مدیرعامل

مسعود آزادی

شماره تماس مدیر عامل

09143522560

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-32784285

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-32784285

آدرس ها

شهر:

پارس آباد

آدرس کارخانه یا کارگاه:

خیابان امام خمینی جنب مزار شهدا

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

درب و پنجرهUPVC

توضیحات درباره محصول:

تولید انواع درب و پنجره UPVC

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5691635445

توضیحات:

این شرکت در سال1385 تأسیس گردیده و به تولید درب و پنجره UPVC می پردازد