اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

مجتمع تولید سوله و پروفیل آرتاویل

نام مدیرعامل

حسین نقی زاده محجوب

شماره تماس مدیر عامل

09143511945

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

33873280

شماره تماس دفتر مرکزی:

33716576

شماره فاکس:

33716572

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی2 قطعه 697 میدان تلاش شقایق 3

آدرس دفتر مرکزی:

شهرک حافظ نبش آزادگان ساختمان 155 طبقه 5 واحد 10

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

سازه های فلزی

توضیحات درباره محصول:

ساخت سوله و اسکلت فلزی

آدرس رایانامه:

artavillsoule@yahoo.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5618187647

توضیحات:

این شرکت در سال 1365 تاسیس گردیده ابتدا بعنوان آرتا جک فعالیت خود را شروع کرده و در ادامه به مجتمع تولید سوله و پروفیل آرتاویل تغییر نام یافته است .قابل ذکر است در زمانی که با عنوان آرتا جک فعالیت می کرده فعالیت شرکت در زمینه جکهای هیدرولیکی بوده است که در ادامه تغییرات به ساخت سازه های فلزی پرداخته است و در حال حاضر مشغول فعالیت در این زمینه می باشد