دراین بازدید که با حضور استاندار ، رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، مدیرعامل شهرکهای صنعتی ، فرماندار و جمعی از مدیران اجرایی استان و شهرستان انجام شد مشکلات واحدهای تولیدی شرکت ریسندگی اتحاد ، شرکت زیورآلات کهن ، در خصوص امور مالیاتی، تامین سرمایه در گردش و مسائل کارگری مورد بررسی و راهکارهای لازم ارائه گردید .