بررسی راهکارهای افزایش مبادلات تجاری با جمهوری آذربایجان

به منظور بررسی مشکلات مبادلات مرزی استان اردبیل چهارمین جلسه ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی تجارت فرا مرزی با حضوراستاندار ، سرکنسول جمهوری آذربایجان در تبریز،رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و سایر اعضا ، در محل استانداری تشکیل گردید .

دکتر خدابخش استاندار اردبیل اظهار داشت : توسعه مراودات سیاسی و تجاری با کشور دوست و همسایه جمهوری آذربایجان را از اولویت های دولت دانسته و تلاش در جهت روان سازی مسائل فی مابین را در راس برنامه های  سیاست خارجی استان عنوان نمودند.

استاندار اردبیل با اشاره به لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری استان اردبیل که بخش هایی از شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و گرمی مغان در همسایگی جمهوری آذربایجان به میزان ۴۰ هزار هکتار را در برمی گیرد، گفت : این امر فرصت خوبی است که روابط اقتصادی استان با این جمهوری گسترش یابد.

خدابخش تاکید کرد: دولت در شمال استان اردبیل سرمایه گذاری مناسبی آغاز کرده که در نهایت بیش از ۶۰ هزار هکتار از زمین های دیم کشاورزی، آبی شده و زمینه برای ایجاد کشت و صنعت ها نوین و گسترش کشت های گلخانه ای فراهم می شود.

در ادامه سرکنسول جمهوری آذربایجان در تبریز ضمن ابراز خرسندی از حضور در جلسه و آشنائی نزدیک با استان اردبیل،سیاست دولت جمهوری آذربایجان را مبنی بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و هدف از این سفر را شناسائی مسائل و مشکلات موجود در روابط تجاری دو کشور بخصوص استان اردبیل عنوان نمودند.

سپس نمایندگان بخش خصوصی و سایر دستگاههای اجرائی استان مسائل و مشکلات توانمندهای حوزه تخصصی خود در خصوص مسائل گمرکی،حمل و نقل و ترانزیت، صادرات خدمات بهداشتی درمانی،فنی و مهندسی  اعلام نمودند و سر کنسول جمهوری آذربایجان نیز مبنی بر آمادگی دولت جمهوری آذربایجان در جهت بهبود و توسعه روابط دولت متبوع خود با جمهوری اسلامی ایران و همچنین بررسی مسائل موجود و تلاش در جهت مرتفع نمودن آن تاکید نمودند.