صادقی سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل طی مصاحبه ای در خصوص برگزاری سومین دوره انتخابات انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت : با عنایت به در پیش بودن برگزاری سومین دوره انتخابات انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ضرورت مشارکت حداکثری آحاد مردم در انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به لحاظ اهمیت و تاثیر آن در تشکیل انجمن‌های استانی و ملّی، و واگذاری موارد غیر حاکمیتی مرتبط با مصرف‌کنندگان به آنها تا آخر وقت اداری خرداد ماه سالجاری از عموم مردم جهت عضویت در انجمن‌ مرکز استان و شهرستان و مشارکت در انتخابات، دعوت بعمل می آید.

برگزاری انتخابات انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

صادقی سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل طی مصاحبه ای در خصوص برگزاری سومین دوره انتخابات انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت : با عنایت به در پیش بودن برگزاری سومین دوره انتخابات انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ضرورت مشارکت حداکثری آحاد مردم در انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به لحاظ اهمیت و تاثیر آن در تشکیل انجمن‌های استانی و ملّی، و واگذاری موارد غیر حاکمیتی مرتبط با مصرف‌کنندگان به آنها تا آخر وقت اداری خرداد ماه سالجاری از عموم مردم جهت عضویت در انجمن‌ مرکز استان و شهرستان و مشارکت در انتخابات، دعوت بعمل می آید.

دکتر صادقی خاطر نشان کرد :آحاد مردم درمرکز استان و شهرستان های تابعه با مراجعه به “سامانه جامع عضویت” به نشانی اینترنتی www.members.crps.ir می توانند نسبت به ثبت درخواست عضویت در انجمن شهرستان محل اقامت خود اقدام و سازمان‌صنعت، معدن و تجارت استان و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها نیز نسبت به ثبت نام و عضویت در انجمن‌های شهرستانی مبادرت کنند.

وی گفت : هر یک از اعضای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان که پس از ثبت عضویت در سامانه جامع عضویت تمایل دارند داوطلب عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان محل اقامت خود نیز باشند، دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر عضوء انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اردبیل در مرکز استان با مراجعه به سازمان صنعت ، معدن و تجارت(ساختمان شماره یک، اتاق ۲۱۴ ) یا ادارات شهرستان های تابعه نسبت به طی فرآیند درخواست داوطلبی اقدام و مدارک تکمیلی را ارایه کنند .

سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان داشتن تشکل مستقل برای بیان نیازها و تعامل با بخش تولید، توزیع و … در استان از مصادیق رعایت حقوق مصرف کنندگان ذکر کرد و گفت: از اینرو همه افراد علاقمند در موضوع حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند با عضویت در انجمن‌های حمایت نسبت به ارایه ایده‌های مطلوب برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان در جامعه اقدام نمایند زیرا چنانچه نیازها و حقوق مصرف‌کننده از سوی خود ایشان مطرح شود سازماندهی و تحقق آن به مراتب قابل حصول خواهد بود.