تعداد ۱۵ واحد صنعتی و صنفی با مجموع تسهیلات ۳۴۸ میلیارد ریال جهت استفاده از اعتبارات مذکور به تصویب رسید .

برگزاری اولین جلسه کمیته بررسی متقاضیان تسهیلات تولید و اشتغال استان اردبیل

در اولین جلسه کمیته بررسی متقاضیان تسهیلات تولید و اشتغال در سالجاری که با حضور دکتر رامین صادقی سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، وسایر اعضای جلسه در محل سازمان برگزار گردید ، تقاضای تسهیلات ۲۹ طرح و واحد صنعتی و صنفی مطرح شد و پس از بحث و بررسی از میان آنها تعداد ۱۵ واحد صنعتی و صنفی با مجموع تسهیلات ۳۴۸ میلیارد ریال جهت استفاده از اعتبارات مذکور به تصویب رسید .