به گزارش سایت اطلاع رسانی هیئت دولت هیئت وزیران، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هیئت حمایت از صنایع موضوع بند (۴) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور – مصوب ۱۳۴۳- را تعیین کرد.
هیئت وزیران، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هیئت حمایت از صنایع موضوع بند (۴) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور – مصوب ۱۳۴۳- را تعیین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
آقای حسین پیرموذن به عنوان نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هیئت حمایت از صنایع موضوع بند (۴) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور – مصوب ۱۳۴۳- تعیین می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
جلسه هیئت دولت - Copy