آدرس محل ثـبت نام نمایشـگاه:

اردبیل – میدان باکری – مجتمع تجاری آریان – طبقه ۱ – واحد ۵ (اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان-شعبه اردبیل)  تلفن: ۳۳۵۲۰۸۸۰ ۰۴۵ و  ۳۳۵۲۲۲۷۷ فاکس: ۳۳۵۲۲۲۶۶ ۰۴۵

اردبیل – شهرک اداری کارشناسان – اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی استان اردبیل – طبقه همکف – امور بین الملل

تماس: ۳۳۷۴۲۰۰۱ ۰۴۵  داخلی ۱۴ و تلفاکس  ۳۳۷۴۸۷۳۸ ۰۴۵

 

 

photo_2018-02-17_02-04-54