دکتر صادقی طی مصاحبه ای اظهار داشت ، به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل در راستای حمایت از سرمایه گذاری و سهولت هرچه بیشتر و بهتر فضای کسب و کار و به ثمر نشستن سیاست های برنامه ریزی شده توسط سازمان ، در صورت داشتنن مدارک لازم و با رعایت تمام دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به صدور جواز تاسیس ، با مراجعه به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل می توانند جواز تاسیس درخواستی خود را در کمتر از یک روز دریافت نماید .