چهل و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل

چهل و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل با حضور استانداراردبیل ، دادستان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، سرپرست سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان و تعدادی از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی ، بانک های عامل استان و بخش خصوصی استان و نیز مدیران و نمایندگان تعدادی از واحد های تولیدی و صنعتی استان در محل سالن جلسات سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان برگزار گردید .

در آغاز این جلسه دکتر رامین صادقی سرپرست سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنایع استان بر لزوم جذب سرمایه گذار داخلی وخارجی وحمایت از سرمایه گذاران درسطح استان تاکید کردند واعلام نمودند بر اساس قوانین ومقررات موجود کشور وحتی فراتر از آن هر چه در توان داریم به لحا ظ اشتغال زایی وافزوده شدن برتعداد شاغلین استان در تمامی بخشها از جمله در صنایع تبدیلی وکلیه گروههای صنعتی وتولیدی مانند صنایع پوشاک ومواد غذایی از واحدهای تولیدی وصنعتی استان حمایت خواهیم کرد ودر ادامه این جلسه که با حضور استاندار اردبیل ودادستان مرکز استان تشکیل یافته بود مشکلات مربوط به واحد تولیدی وصنعتی وصنایع تبد یلی دربخش نهاده هاهی کشاورزی مورد بحث وبررسی قرار گرفت ومصوبات این جلسه جهت اجرا به سازمانهای صنعت ومعدن وتجارت ، جهاد کشاورزی وبانکهای عامل استان ابلاغ گردید .

درادامه جلسه برخی واحد های تولیدی مربوط به اشتغال فراگیر روستایی و نیز پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به واحد های کوچک زود بازده بخصوص در حوزه روستایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی در این خصوص جهت اجرا مصوب وابلاغ گردید و

در این جلسه مسایل و مشکلات تعداد ۱۷ تولیدی و صنعتی مروبط به سازمانهای صنعت ، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی و کار وتعاون که مشکلات و مسایل یدر زمینه اخذ سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و نیز تمدید مهلت باز پرداخت وامها و تسهیلات در یافتی قبلی و معوق شده برخی واحد های صنعتی وتولیدی و همچنین پرداخت تسهیلات جدید به بعضی واحد های تولیدی بدون بدهکاری قبلی مطرح ومصوب شد .

مدیران بانکهای عامل استان که در جلسه حضور داشتند ازجمله مدیران ونمایندگان بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، کشاورزی ، صادرات ، توسعه تعاون ، بانک صنعت ومعدنوصندوق کار آفرینی استان قول مساعد دادند که در آستانه سال جدید بتوانند همکاری خوبی برای حل مسایل و مشکلات مالی واحد های تولید و صنعتی استان داشته باشند تا نقشی مفید در تولید وصنعت وافرایش اشتغال و راه اندازی واحدهای تولیدی جدید ، نیمه فعال و یا راکد در استان داشته باشند.