اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

حمید رضا نوایی

نام مدیرعامل

حمید رضا نوایی

شماره تماس مدیر عامل

09125616174

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

045-33873644-5

شماره تماس دفتر مرکزی:

045-33520430

شماره فاکس:

045-33518754

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

شهرک صنعتی 2 پشت شهرک جهاد کشاورزی کارخانه انیکس سفال

آدرس دفتر مرکزی:

خیابان عطایی تقاطع امام خمینی

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

آجرسفال

توضیحات درباره محصول:

Onyx_sofal@yahoo.com

آدرس وب سایت:

کدپستی:

5619646677

توضیحات: