اطلاعات عمومی

عنوان شرکت

آجرفشاری ماشینی بسوی قدس

نام مدیرعامل

اوجی اردبیلی

شماره تماس مدیر عامل

0914510183

شماره تماس کارخانه یا کارگاه:

شماره تماس دفتر مرکزی:

شماره فاکس:

045-33253933

آدرس ها

شهر:

اردبیل

آدرس کارخانه یا کارگاه:

کیلومتر 5 جاده مغان بالاتر از کشتارگاه سابق

آدرس دفتر مرکزی:

اطلاعات اضافی

نوع محصول تولیدی:

آجر فشاری

توضیحات درباره محصول:

آدرس وب سایت:

کدپستی:

توضیحات:

این شرکت رد سال 1360 تاسیس و سال 1369 به بهره برداری رسید